Bestellen via Marsman

De voorintekening is gesloten, via The Read Shop Marsman kunt u wel Boerderijenboeken NOP bestellen, kijk op de website www.marsman.nl

 

 

Stichting Boerderijenboek Noordoostpolder krijgt natuurlijk vragen. Op deze pagina plaatsten we de veel gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen, twijfel niet en mail ons: info@boerderijenboeknoordoostpolder.nl We geven u zo snel mogelijk antwoord. Alvast bedankt!

Vermelding data

Is het nodig om alle overlijdens jaren van de bewoners in de verhalen te noemen. Ja, voor de duidelijkheid is dat nodig. De geboorte en overlijdensjaren komen in het verhaal samen tussen haakjes. Dit wanneer de naam van de persoon voor de eerste keer genoemd wordt. Dit stoort niet tijdens het lezen.

Tegenwoordige tijd

Waarom moet er in de tegenwoordige tijd geschreven worden.Een verhaal in de tegenwoordige tijd leest veel actiever. Het spreekt meer aan. Bovendien is het in de tegenwoordige tijd vaak korter en we hebben maar één bladzijde per uitgegeven bedrijf.

 

Rubriek:

Vraag:

Antwoord:

Naamgeving

Hoe vermelden we de namen van de geïnterviewden? Uitgangspunt is roepnaam met achternaam. Bij uitzondering alleen initialen gebruiken met achternaam
  Moeten alle namen in het register? Alle namen in het boek vermeld moeten opgezocht kunnen worden in het namenregister

Toedeling aan dorpen

Hoe worden de bedrijven op scheidingsvlak tussen dorpen toebedeeld? Uitgangspunt is het adres met bijbehorende woonplaats ten tijde van de uitgifte. Als de eerdere bewoner zich niet tot deze woonplaats aangetrokken voelde dan geldt voor het boek de woonplaats van diens keuze. Voor latere bewoners blijft deze woonplaats gelden en daarmee geldt dat ook voor het boek. Omgekeerd geldt het niet, m.a.w. als een latere bewoner zich meer aangetrokken voelt op een ander dorp dan blijft de oorspronkelijke toewijzing in stand. Deze uitzondering op de hoofdregel geldt alleen voor de boerderijen die in het grensgebied van een dorp liggen. Bij onduidelijkheid en/of discussie besluiten de betrokken dorpscoorinatoren. Datzelfde geldt voor wegen die vallen onder één dorp, maar waar de bewoners zich verschillend georiënteerd hebben. Voor het boek maakt dat geen verschil. Alle bewoners vallen onder dezelfde woonplaats als van de eerste oorspronkelijke bewoner.

Geamoveerde en nieuwe bedrijven

Als een bedrijf is opgeheven (en gesloopt) en er is een nieuw woonhuis gebouwd, wat te doen? Over alle uitgegeven bedrijven (incl. gebouwen) wordt een bladzijde geschreven
  Hoe omgaan met de schaapskooien? Schaapskooien zijn destijds ook uitgegeven aan pachters. Dus deze ook beschrijven in het boek
  Hoe omgaan met nieuwe bedrijfsgebouwen, soms aangelegd aan nieuwe wegen (denk o.a. Luttelgeest en Ens)? Dit zijn uiteindelijk ook bedrijven die uitgegeven zijn en daarom vermeld moeten worden. Echter er vindt wel een overlap met de beschrijving van het bedrijf waarbij de grond oorspronkelijk hoorde
  Hoe omgaan met gesplitste en verdeelde bedrijven? Als een oorspronkelijk bedrijf wordt opgedeeld en uitgegeven /verkocht aan nieuwe pachters/eigenaren dan komt dit via de beschrijving van het oorspronkelijk bedrijf aan het licht

Voorverkoop

Wat is de prijs van een boek in de voorverkoop? De maximale prijs is € 15,- per boek (ongeacht welk boek) Als men de gehele serie wil hebben kosten dat € 150,- Als boeken opgestuurd moeten worden komt de porti er bovenop.
  Hoe wordt de betaling van de boeken gedaan? Contant of per bank? De boeken kunnen betaald worden vooraf per bankoverschrijving. Ook is het mogelijk een incasso te ondertekenen of viaIDEAL/Paypal etc.
  Wie levert de boeken aan de kopers? Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid. In ieder geval zal er een grote uitgifte dag worden georganiseerd mogelijk via de coördinatoren in de dorpen.

Onkostenvergoeding vrijwilliger

Krijgt de vrijwilliger (interviewer, sponsorwerver of fotograaf) een vergoeding voor de gemaakte kosten? In principe worden geen onkostenvergoedingen betaald tenzij er expliciet aanwijsbare kosten zijn gemaakt. Voor fotografen geldt geen rechten/vergoedingen op gemaakte foto’s

Foto’s verkopen

Mag de fotograaf zijn foto’s ook verkopen aan de huidige bewoner? De stichting wil geen bemoeienis hebben met de commerciële activiteiten van de fotografen. Verkoop is niet toegestaan van foto’s die in het boek geplaatst worden.
Bestellen  Wanneer kan ik boeken bestellen? Bij de dorpscoördinatoren is het al mogelijk om boeken te bestellen. Eind dit jaar komt er een voorinschrijving op de website online. Wilt u op de hoogte blijven, meld u aan voor de nieuwsbrief.
QR codes Komen er QR-codes in het boek Ja het is mogelijk QR codes toe te voegen, echter geldt dit enkel voor filmpjes. De link van het desbetreffende filmpje kun je bij de tekst aanleveren. 
Namen Welke namen horen in het register Van alle mensen die op de boerderij hebben gewoond komen in het register. Graag roepnamen, achternamen, geboortejaren en indien van toepassing overlijdensjaren. Overlijdens jaren komen NIET in het register, dit alleen in het verhaal melden.
 Hoe ziet het boek er straks uit?  Dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk, maar we hebben alvast een proefpagina laten maken. Hier kunt een voorbeeld downloaden: proefpagina